คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู กศน.(ครู ค )ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร หลักสูตรการประยุกค์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร