คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM ศึกษา บุคลากรทางการศึกษาศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร