คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุประจำปี 2558  โดยมีนายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสาคร1 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร