คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้กับนักศึกษากศน. ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี