คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดโครงการอบรมการใช้หลักสูตรกศน.สำหรับเด็กไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในเกณฑ์ภาคบังคับ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประกันคุณภาพ โดยมีผอ.เอนก ปานทิพย์เป็นประธาน