คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร

ปีงบประมาณ จำนวนผู้เรียน (คน)
2555 1,295
2556 1,534
2557 -

 

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสาค

ปีงบประมาณ จำนวนผู้เรียน (คน)
2555 3,795
2556 3,103
2557 -