คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

1. ผู้เรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

ปีงบประมาณ จำนวนผู้เรียน (คน)
2555 -
2556 1,093
2557  

 

2. ผู้เรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ปีงบประมาณ จำนวนผู้เรียน (คน)
2555 1,143
2556 1,193
2557 -

 

3. ผู้เรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ปีงบประมาณ จำนวนผู้เรียน (คน)
2555 891
2556 925
2557 -

 

4. ผู้เรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

ปีงบประมาณ จำนวนผู้เรียน (คน)
2555 2,297
2556 2,337
2557 -