• กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เปิดสอนและบริการย้อมผ้าสีดำ ฟรี
  • โครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมด้วยโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีแคมป์ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • พิธีเปิดโรงเรัยนผู้สูงอายุ"โรงเรียนดอกลำดวน"ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพผู้สูงวัย กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยท่านโชติพัฒน์ สิชฌรังสี เป็นประธานพิธีเปิด วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  • โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรม โครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำเดือน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบางกระเจ้า โดยบริการเสริมสวย ตัดผม บริการนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร กศน.สมุทรสาคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาครเรียนที่ 2/2558 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานราชภักดิ์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2558 ณ อุทยานราชภักดิ์ บูรพมหากษัตริย์ 7 มหาราช อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะ UN และกระทรวงศึกษาธิการพม่าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน กศน.สำหรับเด็กต่างด้าว วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกข้อตกลงเทศบาลตำบลนาดีกับกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ปี 2558 ร่วมโครงการเปิดประตูสู่อาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ เทศบาลตำบลนาดี ตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร


การประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบไต่ระดับ

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 วันที่ 15 ต.ค. 2558 ณ วัดบางตะคอย หมู่ 2 ตำบลชัยมงคล โดยนำ กิจกรรมฝึกอาชีพ ตัดผม-เสริมสวย นวดเพื่อสุขภาพ ให้บริการกับประชาชน และห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างอาชีพ ให้กับประชาชน ตำบลชัยมงคล และตำบลใกล้เคียง

หน้า