งานการศึกษาพัฒนาสังคมชุมชน โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ้ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อาคารหอศิลป์ กรุงเทพมหานนคร ครั้งที่ 4 - 6 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ้ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 โครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ค่ายที่ 1-3 วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ้ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อาคารหอศิลป์ กรุงเทพมหานนคร ครั้งที่ 1-3 วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2559

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ้ดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 โครงการค่ายพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยใส่ใจบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2559 โดยได้รับการความรู้ในเรื่อง พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย จาก สำนักงาน กกต.จังหวัดสมุทรสาคร และความรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมจัดกิจกรรม โครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำเดือน วันที่ 21 มกราคม 2559 ณ วัดเทพธงชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยบริการเสริมสวย ตัดผม บริการนวดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2559 ณ วัดเทพธงชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยนำกิจกรรม โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน..หนึ่งอาชีพ" วิชาการทำแซนวิชเพื่อสุขภาพ และบริการ นวดแผนไทย ตัดผม-เสริมสวย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เกมส์การเรียนรู้อาเซียน

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดย ผอ.เอนก ปานทิพย์ และคณะครู กศน. ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสาคร

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมาร"อำเภอเมืองสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

หน้า