การประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รูปแบบ STEM ศึกษา บุคลากรทางการศึกษาศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) ประจำปี 2559 รับบริจากหนังสือนำสู่บ้านหนังสือชุมชน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ที่กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร/ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร/ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"เมืองสมุทรสาคร 18/กศน.ตำบล ทุกแห่ง

โทร 034-822974/034-428146

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โครงการค่ายพลเมืองดีตามรอยวิถีประชาธิปไตยและบัญชีครัวเรือน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสาคร 1 สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ท่าน ผอ.เอนก ปานทิพย์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการกีฬาสร้างความสัมพันธ์ "ต้านยาเสพติด" วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ศุนย์ กศน.อันนา ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลท่าจีนปรับภูมิทัศน์ ภายในบริเวณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

นิเทศตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดย ดร.ปาน กิมปี ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน. วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ท่านโชติพัฒน์ สิชฌรังสี นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมบริจากหนังสือ โครงการบรรณสัญจร 2559 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร (ท่านใดสนใจบริจากหนังสือ สามารถบริจากได้ที่ กศน.ตำบลทั้ง 18 ตำบล หรือห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 034-822-974

โครงการอบรมให้ความรู้ตามรอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสาคร ๑

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและการจัดโปรแกรมการเรียนรายบุคค ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน้า