• กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เปิดสอนและบริการย้อมผ้าสีดำ ฟรี
  • โครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ร่วมด้วยโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีแคมป์ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  • พิธีเปิดโรงเรัยนผู้สูงอายุ"โรงเรียนดอกลำดวน"ศูนย์เรียนรู้คู่สุขภาพผู้สูงวัย กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยท่านโชติพัฒน์ สิชฌรังสี เป็นประธานพิธีเปิด วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร
  • โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ ผอ.เอนก ปานทิพย์ ในวาระย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองสมุทรสาคร


คณะครู กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เดินทางไปยัง กศน.อำเภอกระทุ่มแบนเพื่อ ส่งท่าน ผอ.สมชาย แสงด่วน ในวาระย้ายไปประจำตำแหน่ง ผอ.ที่ กศน.อำเภอกระทุ่มแบน

รวมภาพบรรยากาศงานเลี้ยงส่ง ผอ.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์และ อาจารย์สุพรรณ เกษมสวัสดิ์ค่ะ

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ.วัดช้าง จ.อ่างทอง วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557


นายอำเภอ วิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ถามปัญหาการทำงานต่าง ๆ และถามถึงภาคีของกศน. และไปเยี่ยมชมเรือจิ๋วจำลองที่ หมู่4 ตำบลบางหญ้าแพรก วันที่6 กุมภาพันธ์ เวลา13.30 น. โดย คณะครู กศน.ตำบทบางหญ้าแพรกร่วมคณะตรวจเยี่ยม

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมSME ,โรงงานในพื้นที่ , เยี่ยมชมวัดใหญ่จอมปราสาท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30น. โดย ผอ.สมชาย แสงด่วน ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมคณะครูกศน. ตำบลท่าจีน ร่วมคณะตรวจเยี่ยมด้วย

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ออกหน่วยเคลื่อนที่กับ อำเภอเมืองสมุทรสาคร วันที่ 9 มกราคม 2557 โดยจัดกิจกรรม ณ วัดราษรังสรรค์ ตำบลคอกกกระบือ โดยกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้จัดให้มีการบริการอาชีพ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวดตัวเพื่อสุขภาพ ตัดผม เสริมสวย การทำดอกไม้จากใบเตย 

หน้า