ปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557โครงการรื่นเริงมหาสงกรานต์ ณ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร วันที่ 24เมษายน 2557โครงการอบรมครูบัญชีต้นแบบ วันที่ 28 มีนาคม 2557

 


เว็บไซต์ สื่อการเรียน นักศึกษากศน. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
คลิ๊ก www.onie-mediacenter.com
 

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรงณรงค์การเลือกตั้ง สว. วันที่ 30 มีนาคม 2557

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครร่วมงาน จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบางปิ้ง ตำบลนาดี วันที่ 13 มีนาคม 2557กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดโครงการอบรม การพัฒนาวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ห้องประกันคุณภาพเพื่อการศึกษา กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร เวลา 9.00-16.30น.


กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดการสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา2/2556 ณ สนามสอบโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สนามสอบโรงเรียนวัดป้อมโชติการาม วันที่ 8-9และ16 มีนาคม2557

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (n-net) ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ณ สนามสอบโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

ตารางสอบสอบ n-net ครั้งที่ 2/2556

กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร การสอบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

หน้า