กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชน โครงการปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป. ผอ.เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการศึกษาและคณะครู ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 17 มกราคม 2558 ณวัดกลางอ่างแก้ว และกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 18 มกราคม 2558


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครร่วมกับห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีผอ.เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครประธานกล่าวเปิดงาน


กิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าจีน "สุขภาพดีรับปีมะแม" กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นำโดย ผอ.เอนก ปานทิพย์และคณะครูกศน.ตำบลท่าจีน นำนวดเพื่อสุขภาพ ตัดผม-เสริมสวยและรถโมบายออกหน่วยให้บริการ ณ เทศบาลตำบลท่าจีน วันที่ 25 ธันวาคม 2557


โครงการเสริมสร้างผู้สูงวัยก้าวไกลไปอาเซียน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครนำโดย ผอ.เอนก ปานทิพย์และคณะครู จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับผู้สูงอายุมีการแต่งกายชุดประจำชาติและการแสดงบนเวที ณ ห้องประชุมสาคร 1 กศน.จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 24 ธันวาคม 2557


ผอ.เอนก ปานทิพย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภอเมืองสมุทรสาคร วันที่ 23 ธันวาคม 2557


 

โครงการคนไทยหัวใจ้ดียวกัน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร นำนักศึกษาจาก ศรช.วัดใหญ่จอมปราสาท ศรช.หลวงปู่โพธิ์และกลุ่มพัฒนา 2 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างความสามัคคี วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสาคร 1  กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร

โครงการคืนความสุขให้เธอเยาวชน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ตัดผม-เสริมสวย ณ ศูนย์การค้า บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ วันที่ 20 ธันวาคม 2557


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ วัดทองธรรมมิการม กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาครร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ตัดผม-เสริมสวย โดยมี ผอ.เอนก ปานทิพย์และคณะครูร่วมกิจกรรม


กศน.ตำบลบางหญ้าแพรก นำนักศึกษาบริจาคโลหิตโครงการทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร


กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประชุมประจำเดิอนผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ วันที่ 16 ธันวามคม 2557 โดยมีผอ.เอนก  ปานทิพย์เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 เร่งรัดการดำเนินงานเดือนธันวาคมก่อนจบไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558


หน้า